Kosár: 0 tétel

Bejelentkezés ügyfeleknek

Regisztráció  |  Jelszó emlékeztető
Általános Szerződési Feltételek

Pneumatika oktatás

Mikor volt legutóbb, hogy valamit nem értett meg a pneumatikával kapcsolatosan?

 

Iratkozzon fel a díjmentes online pneumatika oktatásra!

 

További információk, referenciák »

Referenciák

Nagyon pozitív tapasztalataim vannak a Hafner Pneumatikával kapcsolatban, bármilyen kérdéssel, kéréssel fordulok hozzájuk, mindig gyors és maximális segítséget kapok tőlük! Profi a csapat!

Kuminka Gábor
Karb-Tech Kft.

 

További referenciák »

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

 

 

Ezen az oldalon megtalálható a HAFNER Pneumatika Általános Szerződési Feltételei, valamint az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok és jegyzőkönyvek hivatkozásai. A dokumentumok letölthetők magyar, német és angol nyelven.

 

Általános Szerződési Feltételek | Letöltés (HU) » | Download (DE) » | Download (EN) »

 

Szavatosság-kezelési Jegyzőkönyv | Letöltés (HU) » | Download (DE) » | Download (EN) »

Panaszfelvételi Jegyzőkönyv | Letöltés (HU) » | Download (DE) » | Download (EN) »

Elállási Jogi Nyilatkozat | Letöltés (HU) » | Download (DE) » | Download (EN) »

Adatvédelmi Tájékoztató |  Letöltés (HU) » | Download (EN) »

 


 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldalon elérhető ügyféloldallal és az online katalógus működésével, megrendelési-, szállítási folyamatával kapcsolatosan továbbá az általános ügyfélszolgálati kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

HAFNER Pneumatika Magyarországi Értékesítés Ügyfélszolgálata

Tel.: +36-96-573-012
Fax: +36-96-210-615
Mobil: +36-30-600-9459
E-mail: ertekesites@hafner-pneumatika.com

 

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weboldalán (http://www.hafner-pneumatika.com) és aldomainjein valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül folytatott jogviszonyokra terjed ki.

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi linkeken.
Weboldal: http://www.hafner-pneumatika.com/aszf
Letölthető az alábbi linkről: http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/hafner-aszf.pdf

 

A Felhasználó eltérő feltételei csak akkor kötik a HAFNER Pneumatikát, ha azokat írásban elfogadta.

Az alábbiakban nem rögzített vagy azoktól eltérő feltételeket a mindenkori árajánlat, illetve rendelés-visszaigazolás tartalmaz (szállítási határidő, engedmény, szállítási mód, további információk).

 

A Felhasználó a megrendeléssel és az általa átvett termékekkel, valamint az online rendszeren keresztül történő regisztrációjával elfogadja Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

 

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Szolgáltató neve: HAFNER Pneumatika Termékgyártó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Rövid név: HAFNER Pneumatika Kft.
Szolgáltató székhelye: H-9228 Halászi, Püski út 3.
Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ertekesites@hafner-pneumatika.com
Cégjegyzék száma: 08-09-002042
Adószáma: 10579785-2-08
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék, mint cégbíróság
Telefonszáma: +36-96-210-601
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77170/2014.
A szerződés nyelve: magyar

 

A webtárhely szolgáltató: Archi-Host Kft. | Weboldal: http://archi-host.net | Telefon: +36-30-336-1872 | E-mail: info@archi-host.net | Levelezési cím: Archi-Host Kft., H-4145 Csökmő, Vadvirág utca 22. | Szerverterem cím: 1108 Budapest, Kozma utca 2.

 

 

2. DEFINÍCIÓK

 

Felhasználó: az a magánszemély vagy vállalkozás, amely árajánlat-, vagy szakmai információkérése, valamint megrendelése, illetve a HAFNER Pneumatika megkeresése alapján kapcsolatba került a HAFNER Pneumatikával. Azon kapcsolatokra, akik regisztrálnak a HAFNER Pneumatika weboldalán elérhető ügyféloldalon vagy feliratkoznak az online rendszeren keresztül bármely hírlevél-, vagy oktatási listájára, a HAFNER Pneumatika szintén Vevőként tekint.

 

Szolgáltató: az ügyfélszolgálaton keresztül folytatott értékesítést, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (online katalógus és ügyféloldal üzemeltetést) végző jogi személy.

 

 

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

3.2. A HAFNER Pneumatika nyilatkozik, hogy a gyártási és értékesítési tevékenységéhez rendelkezik minden hatósági-, működési engedélyekkel, feltételekkel.

 

3.3. A jelen Szabályzat 2014.09.08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Felhasználók az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétellel, valamint a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

3.4. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett online katalógus weboldalára vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az online ügyféloldalnak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online katalógus és a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

3.5. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

4. ÁRAK ÉS TERMÉKEK

 

4.1. Az online katalógusban megjelenített termékek az online ügyféloldalon, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül rendelhetők meg.

 

4.2. Az online katalógusban szereplő termékek mellett megjelenített árak a HAFNER Pneumatika raktárából történő kiszállításra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a jogszabályokban előírt általános forgalmi adót. A rendelés összesítésekor, valamint a hivatalos PDF formátumban készített rendelés-visszaigazoláson azonban feltüntetjük az áfás összeget is.

 

4.3. Amennyiben az árkalkuláció alapja változik, a HAFNER Pneumatika fenntartja az árváltozatás jogát, amelyről megfelelő tájékoztatást ad a Vevőnek.

 

4.4. Részteljesítésen alapuló részszámlázás a HAFNER Pneumatika számára megengedett.

 

4.5. A fizetési feltételeket a mindenkori rendelés-visszaigazolás, illetve a számla tartalmazza.

 

4.6. Fizetési késedelem esetén a HAFNER Pneumatika fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamatot számítson fel, valamint a megfelelő jogi lépéseket tegyen a kintlévősége behajtására. A késedelmi kamat mértéke – ha a felek másképpen nem egyeznek meg – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Az egész naptári félévre ezt kell alkalmazni, majd új naptári félévkor az első napon érvényes jegybanki kamat +8%.

 

4.7. Bármely fizetési kötelezettség visszatartása vagy esetleges ellenkövetelések beszámítása a Vevő részéről csak a HAFNER Pneumatikával történt előzetes egyeztetés és hozzájárulást követően lehetséges.

 

4.8. A weboldalon elérhető online katalógusban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget az online katalógusban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

4.9. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 

5. RENDELÉS MENETE

 

KÖZVETLENÜL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON KERESZTÜL

 

Közvetlenül az ügyfélszolgálaton keresztül leadott megrendelés a rugalmas ügyintézés érdekében a kölcsönösen megállapodott illetve kialakított módon történik a Vevő és a HAFNER Pneumatika között, az üzleti etika alapelveit figyelembe véve.

 

ONLINE ÜGYFÉLOLDALON KERESZTÜL

 

5.1. A Felhasználó a regisztrációs folyamat lezárását követően bejelentkezik a weboldalon elérhető személyes ügyféloldalára.

 

5.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

5.3. A Felhasználó a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, amelyet bármikor megtekinthet a „kosár” ikonra kattintva.

 

5.4. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, szükség esetén a kosárban módosíthatja a darabszámot. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tételeit illetve az egész tartalmát.

 

5.5. A HAFNER Pneumatika fenntartja magának a jogot, hogy a csomagolás és a szállítás költségeit kiszámlázza a Vevő részére, amelyet a rendelés-visszaigazolás és a számla tartalmaz.
Árajánlat esetén a szállítási költségre vonatkozó információ, tájékoztató jellegű.

 

Szállítási költségre vonatkozó feltételek:
Nettó 25.000 Ft rendelési érték felett a HAFNER Pneumatika díjmentes házhozszállítást biztosít.

Nettó 25.000 Ft rendelési érték alatt a szállítási költség nettó 1.500 Ft. Az utánvét beszedési összege 900 Ft.

 

5.6. Amennyiben az online katalógusban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a HAFNER Pneumatika fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést/ajánlatkérést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

5.7. Az adatok megadását követően a Felhasználó kiválasztja a projekt típusát, mely lehet ajánlatkérés, vagy megrendelés.

 

5.8. A projekt elküldése gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, vagy ajánlatkérését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével/ajánlatkérésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

5.9. Adatbeviteli hibák javítása érdekében a Felhasználó a megrendelési/ajánlatkérési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.10. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

5.11. Ajánlatkérés projekt esetén a Szolgáltató teszi az ajánlatot a Felhasználó részére, így a szerződés akkor jön létre ebben az esetben, amikor a Felhasználó elfogadó nyilatkozatot tesz az adott árajánlatra.

 

 

6. A MEGRENDELÉSEK / AJÁNLATKÉRÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

6.1. A megrendelések/ajánlatkérések (továbbiakban projektek) feldolgozása nyitvatartási időben történik. A projektek feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a projektek leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését/ajánlatkérését. Szükség esetén telefonos egyeztetést kezdeményez a Vevővel.

 

6.2. A szállítási határidő a megrendelt alkatrészektől valamint a szükséges gyártási időtől függ.
A raktári termékeket jellemzően a következő munkanap kiszállítjuk. A szállítási idő jellemzően, és alkatrészektől függően 1-15 nap lehet.

 

6.3. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

6.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállítók, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

6.5. A projekt fizetendő végösszegét, a megrendelés összesítését, a rendelés-visszaigazolás részletesen tartalmazza. A szállítási dokumentumot, amely számla vagy szállítólevél, a csomag tartalmazza.

Az elállási jogról szóló tájékoztatót az alábbi linkről lehet letölteni:
http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/hafner-elallasi-jog-nyilatkozat.pdf

 

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

 

7. ELÁLLÁS JOGA

 

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jogról szóló tájékoztatót az alábbi linkről lehet letölteni:
http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/hafner-elallasi-jog-nyilatkozat.pdf

 

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

7.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

7.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

7.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

7.6. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

7.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7.8. A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

7.9. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméke(ke)t.

 

7.10. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

 

7.11. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

7.12. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7.13. Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

 

7.14. A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

 

7.15. A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet ezen a linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

 

7.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ezen a linken érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

 

7.17. A Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

7.18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

8.1. Konstrukciós változtatások, továbbá műszaki-, és teljesítményadatok megváltoztatásának jogát – amennyiben azok a műszaki haladást szolgálják – a HAFNER Pneumatika fenntartja magának. Az ilyen jellegű változtatásokról, valamint a termékek gyártásának megszüntetéséről a HAFNER Pneumatika megfelelő határidővel tájékoztatatást ad a Vevőnek.

 

Garancia időtartama a HAFNER Pneumatika által gyártott HAFNER szelepekre: 2 év.

Garancia időtartama a HAFNER Pneumatika minden egyéb termékére: 1 év.
A felhasználó által szétszerelt, megbontott termékekre nem vonatkozik a garancia.

 

A garancia megtartásához szükséges a HAFNER Pneumatika által megadott üzemeltetési körülményeket betartani. A HAFNER Pneumatika által gyártott szelepek üzemeltetési körülményei ezen a linken érhetők el: http://www.hafner-pneumatika.com/hafner-szelepek-uzemeltetes

 

A HAFNER Pneumatika fenntartja a jogot, hogy nem megalapozott reklamáció esetén bevizsgálási díjat számítson fel.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

8.2. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

8.3. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

8.4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

8.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

8.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

8.7. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

8.8. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

8.9. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.10. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.11. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

8.12. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

JÓTÁLLÁS

 

8.13. Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

 

8.14. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

8.15. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 

9. SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 

9.1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §)

 

9.4. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

9.6. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

9.7. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

9.8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

10.1. A szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

10.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

10.4. A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Mosonmagyaróvári Járásbíróság illetékességét kikötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Felek a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki.

 

 

11. TITOKTARTÁS

 

A Vevő köteles a mindenkori árajánlat és a rendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden információt és üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelni. A HAFNER Pneumatika kifejezett egyetértése nélkül semmiféle információt, iratot, dokumentációt, rajzot, ábrát vagy egyéb dokumentumot harmadik félnek nem adhat át, vagy egyéb módon nem tehet hozzáférhetővé.

A HAFNER Pneumatika a Vevő adatait és dokumentumait ugyancsak bizalmasan kezeli.

 

 

12. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

12.1. A weboldalon elérhető ügyféloldal és az értékesítési ügyfélszolgálat célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

12.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

 

12.3. Az írásbeli panaszt az Ügyfélszolgálat 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

12.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is.

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: H-1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20.
Központi telefonszám: +36-1-459-4800
Fax: +36-1-210-4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 

 

13. SZERZŐI JOGOK

 

13.1. Miután a hafner-pneumatika.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a hafner-pneumatika.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

13.2. A hafner-pneumatika.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

13.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

13.4. Tilos a hafner-pneumatika.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a hafner-pneumatika.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

13.5. A hafner-pneumatika.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

13.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

14. ADATVÉDELEM

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
http://www.hafner-pneumatika.com/adatvedelem

 

 

Halászi, 2014.08.25.

 

 

« Vissza

33
Az oldalon történő látogatása során cookie-kat használunk. Továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Szabályzatunkat itt tekintheti meg. További információk Elfogadom